Salimler Plastik Whatsapp

Hakkımızda

Hasılı evvelinde Istanbul’da ki ikitelli organize sanayii ve gebze organize sanayiinde bulunan firmalarımız öncülüğü niteliğinde bulunan firmalarımızla baslayan geri dönüşümde ki seruvenimiz Bursa’da bulunan geri dönüşüm fabrikamızla devam etmiş ve son kurulmuş Izmir’de bulunan merkez fabrikamızda devam etmektedir.

İzmir'de kurulan firmamız tehlikeli ve tehlikesiz plastik ve benzeri atıkların, kullandığımız son teknoloji ekipmanlar ile birlikte plastik hammaddesi olarak %100 geri kazanılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Yapılan bu geri dönüşüm sayesinde binlerce ton plastik ve plastik benzeri ürünlerin ekonomiye tekrar kazandırılmasıyla beraber, doğaya zarar vermeleri de önlenmektedirler.

Biliyoruz ki topladığımız her atık ve onun geri dönüşümü daha az ağaç kesilmesinden, daha fazla petrol hammaddesi kullanılmaktansa daha az enerji tüketilmesine ve daha az suyun yok olmasına sağlayacaktır. Gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı doğal kaynakların varlığını ve kalitesini tehlikeye atmadan; daha yeşil, daha mavi ve daha temiz bir çevrenin geliştirilmesi sürecine katkıda bulunacaktır.